बार्सिलोनाका आर्थर युभेन्ट्समा, युभेन्ट्सका प्यानिच बार्सिलोनामा