जनै पूर्णिमामा गण्डकी प्रदेशमा बिदा
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १८